jennyspets3

Salvează

JennyS_139

 

Foto: Petra Kyllerman, Kyllerphoto

Har du en möjlighet eller en utmaning där påverkan är en förutsättning för framgång? Vill du skapa medvetenhet och synlighet i media för att påverka många och skapa debatt eller efterfrågan? Vill du nå beslutsfattare och opinionsbildare för att genom samtal och information påverka de politiska förutsättningarna för ditt område? Är du nyfiken på hur digitaliseringen, med sina nya sätt att kommunicera, producera och göra affärer, påverkar din verksamhet? Vill du förbereda dig för en pitch hos en kund för att påverka deras val av konsultbyrå?

 

Jag hjälper dig gärna!

 

Jag har 18 års erfarenhet av strategisk kommunikationsverksamhet varav 11 i chefsbefattning. Jag har bred erfarenhet och kompetens av kommunikationsarbete – jag kan internkommunikation, medierelationer och opinionsbildning såväl som sociala medier, events och varumärkesfrågor - och inte minst hur allt detta ska integreras för bästa effekt. Under många år har jag verkat i vad som brukar kallas Det Nya Arbetslivet, där ny digital teknik möjliggör samarbete, produktivitet och ledarskap efter nutidens förutsättningar. Dessutom har jag stor kunskap om kommunikation i företag under förändringar, i kriser och under stort opinionstryck. Att kommunikation är en kritisk framgångsfaktor i uppnåendet av affärsmål är en självklarhet för mig. Jag har även arbetat med kommunikation i USA samt i globala företag och har därmed internationell kompetens. Då jag suttit i många ledningsgrupper och även har styrelseuppdrag har jag också vana av övergripande strategiskt företagsledningsarbete och att leda och coacha medarbetare. På alla jobb har jag regelbundet anlitat kommunikationsbyråer och har alltså god insikt i hur köpare av kommunikationstjänster tänker och väljer i en pitchprocess.

Välkommen att besöka mig här:

social_linkedin_box_blueTwitter-px