Min Bakgrund

Efter en fil.kand i medie- och kommunikationsvetenskap i Lund och en internationell PR-utbildning vid Folkuniversitetet i Stockholm och New York började jag jobba på Postens presstjänst – och en tuffare och bättre inskolning i PR på toppnivå är svårt att tänka sig. Jag stannade kvar i Posten-koncernen i sju år: på Posten AB, sen Torget.se som informationschef och Svensk Kassaservice som informations- och marknadschef. Sen längtade jag efter att få använda min internationella kompetens mer och gick till Nissan som kommunikationschef, där jag stannade i fem år. Sen lockade ännu ett globalt bolag, denna gång i väster: Microsoft där jag var PR- och informationschef i 2,5 år.

Jag är uppvuxen i Skåne och älskar att bo i Stockholms innerstad, men jag har också en skogsfastighet i Jämtland där jag tillbringar så mycket tid jag kan. På så sätt har jag blivit involverad i skogsägarrörelsen, och under många år har jag haft olika förtroendeuppdrag inom Norrskog som ingår i LRF Skogsägarna.

LinkedIn beskriver jag mer ingående mina olika jobb och deras ansvarsområden, samt vilka resultat jag levererat.

Jag har jobbat hårt på krävande och roliga positioner, haft förmånen att arbeta med en mängd smarta och roliga kollegor, partners och leverantörer och bidragit till framgång genom en hel del nyskapande och effektiva kommunikationsaktiviteter. Jag har lockats till många olika branscher och har vid det här laget kunskaper och kontakter inom logistik, e-handel, design och kultur, finansiella tjänster, hållbarhet, motor, skog och IT. Jag har ofta övertygat mina chefer och kollegor att pröva nya kanaler och aktiviteter och jag har också så ofta som möjligt drivit hållbarhets- och mångfaldsfrågor inom ramen för mina uppdrag. På alla jobb har jag regelbundet anlitat kommunikationsbyråer och har alltså god insikt i hur en köpare av kommunikationstjänster tänker och väljer i en pitchprocess.