Tjänster

Medierelationer –  Vill ni få ökad synlighet i press och sociala medier, nå ut till rätt mottagare och på så sätt öka medvetenhet och efterfrågan kring ert projekt eller er produkt? Behöver ni handskas med negativa nyheter, i samband med en kris eller en organisationsförändring? Eller vill du bli säkrare och mer förberedd i mötet med journalister? Jag har jobbat i många år med planering och genomförande av medieträning och PR-aktiviteter i en mängd branscher och kanaler, mot olika medier och med både glada och dåliga nyheter.

Samhällskontakter – Är er verksamhet påverkad av politiska beslut, och är det viktigt för er att de besluten fattas på välinformerade grunder? Vill ni nå politiker och opinionsbildare för att informera och diskutera? Jag har lång erfarenhet av kontakter med myndigheter, branschorganisationer och politiker för att skapa gynnsamma förutsättningar olika verksamheter.

Pitchstöd – Ska er byrå delta i en upphandling eller pitcha för ett projekt? Jag har köpt PR-tjänster och valt kommunikationsbyrå vid ett flertal tillfällen och vet hur beställaren på andra sidan bordet tänker och väljer i en pitchprocess. Jag hjälper er att skapa förutsättningar för att ta hem uppdraget.

Varumärkesarbete – Behöver ni göra ett grundarbete i att bygga eller positionera ert varumärke? Jag har jobbat med frågor som rör ett företags identitet, position på marknaden, målgrupper, värdegrund, kunderbjudande – och hur dessa faktorer sen påverkar strategier och taktiker för all kommunikation.

Arbetstopp – Har er kommunikationsavdelning begränsad bandbredd och behöver förstärkning under en period av hög belastning, för ett internt utvecklingsarbete eller ett tidsbegränsat projekt? Jag har varit medarbetare och ledare i många kommunikationsteam och vet att tiden ibland bara inte räcker till. Jag är bra på att se vad som ska prioriteras, integreras och delegeras för att leverera resultat som bidrar till att nå kommunikations- och affärsmål.